Puppy Linux aanpassen werkbalk

Je kan als volgt sneltoetsen voor veelgebruikte software linksonder op je werkbalk toevoegen.


Het configuratiebestand is .jwmrc-tray in je root-directory (een punt voor de bestandsnaam betekent dat het verborgen is). Je kunt dit wijzigen maar let wel op en maak eerst een kopie! Een voorbeeld van een wijziging staat hieronder.

Voorbeeld: bestandsmanager toegevoegd

<?xml version="1.0"?>
<JWM>
  <Tray autohide="off" insert="right" x="0" y="-1" width="0" height="30" layer="above" layout="horizontal" halign="left" valign="bottom" >
   <!-- Additional TrayButton attribute: label -->
   <TrayButton label="Menu" icon="puppy-white.svg" border="true">root:3</TrayButton>
   <TrayButton popup="Findnrun" icon="findnrun.png">exec:findnrun</TrayButton>
   <TrayButton popup="Show Desktop" icon="/usr/local/lib/X11/pixmaps/x48.png" border="true">showdesktop</TrayButton>
   <TrayButton popup="Browser" icon="/usr/local/lib/X11/pixmaps/www48.png" border="true">exec:defaultbrowser</TrayButton>
   <TrayButton popup="Terminal" icon="/usr/local/lib/X11/pixmaps/console48.png" border="true">exec:defaultterminal</TrayButton>
   <TrayButton popup="Filemanager" icon="/usr/local/lib/X11/pixmaps/folder48.png" border="true">exec:roxfiler</TrayButton>
   <Pager/>
   <!-- Additional TaskList attribute: maxwidth -->
   <TaskList maxwidth="200"/>
   <Dock/>
   <!-- Additional Swallow attribute: height -->
   <Spacer width="4"/>
   <Clock format="%a %d %b %H:%M">exec:PupClockset</Clock>
  </Tray>
</JWM>