Linux tips: base64 encoding

Dit commando kan ervoor zorgen dat je wachtwoorden die opgeslagen zijn in 'Base64 encoding' kan zien. Open de terminal en typ in:

echo 'jebase64string' | base64 -d