Security

Een goed voorbeeld van hoeveel werk je uit handen wordt genomen door Symfony.

Installatie

composer require symfony/security-bundle

Maak een user class

php bin/console make:user

Maak extra velden

Standaard wordt de user class aangemaakt met email en een wachtwoord. Mocht je echter behoefte hebben aan meer velden (bijvoorbeeld adres etc.) voeg deze dan toe met:

php bin/console make:entity

Het is overigens niet nodig dat je Doctrine hebt geinstalleerd, de Symfony Security bundle kan ook zonder.

Voer wijzigingen door

Voordat je een migration maakt is het verstandig om te checken welke mysql-versie je gebruikt en of dit overeenkomt met Symfony in config/packages/doctine.yaml. Symfony neemt aan dat je versie 5.7 gebruikt, maar als dit versie 5.6 is krijg je een foutmelding.

...binnenkort hier meer!